GRUPNE PODRŠKE:

Srijeda: 18h – 19 h Zavisnost o alkoholu
Četvrtak: 19h – 20h Zavisnost o kockanju/klađenju

Kontakt: 064/433-5555

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA GRADA BANJA LUKA

Liječenje zavisnosti o alkoholu

Da bi započeli terapijski proces i krenuli ka ozdravljenju od alkoholizma, ključno je razumjeti sopstvenu bolest, kako praktično, tako i teoretski. Tokom liječenja na Klinici za psihijatriju, kao i u nastavku produženog liječenja u Klubu liječenih alkoholičara, stiču se osnovna znanja o alkoholizmu, pravilima ponašanja u apstinenciji, prevenciji recidiva i radi se na uspostavljanju ravnoteže u porodičnim odnosima.

Button 1
Button 2

GRUPA PODRŠKE ZAVISNICIMA O KOCKANJU / KLAĐENJU

Liječenje zavisnosti o kockanju/klađenju

Da biste započeli terapijski proces i krenuli prema zalječenju zavisnosti o kockanju/klađenju, ključno je razumjeti vlastitu bolest, kako praktično, tako i teoretski. Tokom liječenja u Klinici za psihijatriju, kao i u nastavku produženog liječenja u grupi podrške zavisnicima o kockanju/klađenju pri KLA Grada Banja Luka, stiču se osnovna znanja o toj vrsti zavisnosti, pravilima ponašanja u apstinenciji, prevenciji recidiva i radi se na uspostavljanju ravnoteže u porodičnim odnosima.

Button 1
Button 2

KAKO PREPOZNATI ZAVISNOST?

Žudnja

Snažna želja za konzumacijom alkohola i kockanjem/klađenjem.

Gubitak kontrole

Nemogućnost prestanka konzumacije alkohola nakon unošenja prve čaše i nemogućnost prestanka kockanja/klađenja.

Fizička zavisnost

Nakon prestanka konzumacije alkohola, kockanja/klađenja javlja se pojačano znojenje, tremor (drhtanje), tjeskoba, mučnina i drugi simptomi.

Tolerancija

Potreba za povećanjem konzumiranja alkohola, te potreba za povećanjem učestvovanja u kockanju/klađenju da bi se postiglo odgovarajuće stanje, (efekat) u organizmu, koje se prije postizalo unosom manjih količina alkohola i rijeđim kockanjem/klađenjem.

Zanemarivanje

Zanemarivanje zdravstvenog stanja, porodice, radnih i drugih obaveza i interesa.

Nastavljanje

Nastavak konzumiranja alkohola, kockanja/klađenja uprkos saznanju o njegovoj štetnosti po zdravlje.

ŠTETNE POSLJEDICE ZAVISNOSTI O ALKOHOLU, KOCKANJU/KLAĐENJU

Prekomjerna konzumacija alkoholnih pića, kao i učestalo kockanje/klađenje vodi u razvoj bolesti zavisnosti.

Oštećenje Organizma:

Alkohol ima štetan učinak na različite organe, posebno na jetru, srce, mozak i pankreas. Prekomjerno konzumiranje alkohola može uzrokovati teška oštećenja tih organa, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema. Zavisnost o kockanju/klađenju indirektno izaziva brojne zdravstvene probleme.

Zavisnost o alkoholu, kockanju/klađenju karakteriše:

Gubitak kontrole nad konzumacijom alkohola, kockanja/klađenja.

Medicinsko-socijalne posljedice:

Zavisnost o alkoholu, kockanju/klađenju nisu samo medicinski problem, već se dešavaju ozbiljne socijalne posljedice. To može uključivati probleme na radnom mjestu, gubitak posla, problematične porodične odnose, finansijske teškoće i td. Ove zavisnosti posljedično dovode i do razvoja drugih mentalnih poremećaja poput depresije i anksioznosti.

NAŠA MISIJA

Klub liječenih alkoholičara (KLA) grada Banja Luka je društveno-terapijska organizacija u kojoj se na osnovu dobrovoljnog uključenja okupljaju liječeni zavisnici o alkoholu, kockanju/klađenju, članovi porodica i profesionalci iz tog područja. Osnovna misija udruženja je prevencija bolesti zavisnosti, borba za apstinenciju svakog člana kao i podrška u riješavanju problema članova Kluba. Želja nam je da poboljšamo kvalitet života svakog zavisnika kao i člana njegove porodice.

Rad na prevenciji bolesti zavisnosti
Rad na okupljanju liječenih zavisnika, njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji
Pomoć članovima Kluba i njihovim porodicama u rješavanju njihovih ličnih i porodičnih problema
Prevencija recidiva i pružanje prve pomoći recidivisti

OSNOVNI CILJEVI

Praćenje stručne i druge literature iz oblasti bolesti zavisnosti
Stvaranje dobrih međuljudskih odnosa, njegovanje solidarnosti i drugarstva među članovima
Saradnja sa svim vladinim i nevladinim organizacijama u zajedničkoj borbi protiv bolesti zavisnosti

AKTIVNOSTI KLUBA

STRUČNI TIM

Prof. dr sc. med.
NERA ZIVLAK RADULOVIĆ

Osnivač

DRAGOLJUB MARČETA

Diplomirani socijalni radnik, diplomirani menadžer u socijalnoj politici i socijalnoj zastiti. 

Osnivač

MAJA TOMANIĆ

Dipl. socijalni radnik , Sistemski porodični psihoterapeut

RADOMIR TOPIĆ

dipl. psiholog, sistemski porodični terapeut

Kontaktirajte Nas

Tu smo da vam pružimo podršku, odgovorimo na vaša pitanja i zajedno gradimo put prema oporavku. Ako imate bilo kakve nedoumice ili želite saznati više o radu i aktivnostima našeg Udruženja, slobodno nas kontaktirajte.