Categories
AKTIVNOSTI

Trening Treatnet Family

„XVI LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

I ove godine uspješno je realizovana XVI Međunarodna  ljetnja škola o alkoholizmu. Održana je u Velom Lošinju u periodu od 09 do 11. juna 2023. godine, a u organizaciji Hrvatskog saveza Klubova liječenih alkoholičara. Napominjemo da Hrvatski savez Klubova ima značajnu podršku i državnu i lokalnu kao dio tradicionalnog  pristupa i zasigurno najboljeg načina da se zavisnici od alkohola bore sa svojom bolešću, da održe apstinenciju i očuvaju svoju porodicu. Takođe kolege iz Slovenije imaju ovakvu vrstu podrške a naši Klubovi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini su imali ovakvu vrstu podrške u periodu prije 90 tih godina prošlog vijeka. S obzirom da se 90-tih godina raspala mreža Klubova u Bosni i Hercegovini trebalo je dosta vremena da se započne rehabilitacija i ponovno osnivanje Klubova. Naš Klub liječenih alkoholičara grada Banja Luka je uspio da se osnuje tokom 2006. godine i da ostvari zavidne rezultate u području svog djelovanja, da bude prepoznat u regionu i mimo toga što nam je podrška značajano zaostajala.

Ispred UKC-a Republike Srpske, Klinike za psihijatriju i Kluba liječenih alkoholičara grada Banja Luka su ovom značajnom skupu prisustvovali: Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović psihijatar, diplomirani socijalni radnici Maja Tomanić i Dragoljub Marčeta i diplomirani psiholog Radomir Topić. Rad sa ovom populacijom podrazumjeva timski rad tako da naš tim zadovoljava ove standarde.

Veliki značaj ove ljetne škole je što je okupila brojne stručnjake iz ove oblasti i to psihijatre, socijalne radnike, psihologe, socijalne pedagoge, medicinske sestre-tehničare i druge stručnjake koji se bave ovom problematikom. U rad su uključeni i članovi klubova liječenih alkoholičara i članovi njihovih porodica što ovoj školi daje poseban značaj. Posebno želimo da  napomenemo da je zavisnost bolest cijele porodice, te je promjena na nivou pojedinca uglavnom nedovoljna da se održi apstinencija i adekvatno liječenje. Članovi stručnog tima našeg Kluba iz Banja Luke obučeni su za terapijski proces iz djelokruga rada sistemske porodične psihoterapije i primjenjuju ga u svakodnevnom radu.

Tokom rada na ovom skupu razmjenjena su iskustva u radu klubova za prethodni period, i podjeljena su iskustva u radu na preventivnim aktivnostima. Svaki od ovih Klubova osim što radi na održavanju apstinencije članova, njihovoj resocijalizaciji i rehabilitaciji i njih samih ali i njihovih porodica radi i na preventivnim aktivnostima na ovom području posebno kada su u pitanju mladi.

Naš tim na čelu sa prof.dr sc.med. Nerom Zivlak-Radulović se predstavio sa projektom koji radimo već tri godine u vidu  savjetovališta za mlade i roditelje pod nazivom ”Kad imaš dilemu pitaj”. Ovaj projekat nam je vrlo značajan jer je upravo on temelj rada sa mladima, poboljšanja komunikacije između roditelja i mladih i mogućnosti prepoznavanja i sprečavanja razvoja zavisnosti kod mladih od alkohola, droga, kocke i interneta. Rad je predstavila diplomirana socijalna radnica Maja Tomanić nakon čega smo imali brojne upite od strane kolega  o načinu rada sa mladima i roditeljima. Ono što nam je svima cilj je kako da u našim lokalnim zajednicama pomognemo mladima da ne krenu ovim putem istovremeno radeći i sa roditeljima.

Pored izvrsnih predavanja, održane su i radionice sa ciljem jačanja profesionalnih kompetencija te sprečavanja profesionalnog sagorjevanja što je posebno značajno sa aspekta da ovakva vrsta rada profesionalce može uvesti u sindrom sagorjevanja. Nadamo se da će i naše okruženje prepoznati značaj ovakve vrste rada u radu sa zavisnicima od alkohola ali i drugih vrsta zavisnosti.

diplomirani psiholog Radomir Topić, diplomirana socijalna radnica Maja Tomanić, Prof.dr Nera Zivlak-Radulović i diplomirani socijalni radnik Dragoljub Marčeta