Maja Tomanić

dipl. socijalni radnik , Sistemski porodični psihoterapeut

Rođena sam u Banjoj Luci 1982. godine. Zvanje dipl. socijalnog radnika sam stekla 2009. godine na Filozofskom fakultetu-Odsjek za socijalni rad, Univerzitet u Banjoj Luci. Zvanje Sistemskog porodičnog psihoterapeuta sam stekla 2022. godine pri Asocijaciji sistemskih terapeuta Beograd, na čelu sa Prof. Dr Nevenom Čalovska – Hercog, Dr sci.med., ECP. 

U toku školovanja bila sam aktivna kroz volonterski sektor, te sam obavljala  volonterski rad u JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević Banja Luka, kroz projekat Stariji brat-starija sestra (u periodu od 2004. do 2007. godine).

Zaposlena sam u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Klinika za psihijatriju Banja Luka od 2009. godine, na poslovima socijalnog radnika. Član sam stručnog tima Kluba liječenih alkoholičara od 2009. godine. Autor sam i koautor više radova koji su prezentovani na naučnim skupovima i simpozijumima na temu mentalnog zdravlja i bolesti zavisnosti.

Član sam više strukovnih udruženja, “Udruženje alkohologa i drugih stručnjaka za bolesti ovisnosti u BiH” i “Udruženje za sistemsku praksu i terapiju”. Govorim  engleski jezik.