Dragoljub Marčeta

Diplomirani menadžer u socijalnoj politici i socijalnoj zaštiti

Dragoljub Marcheta je stručnjak sa više od dve decenije iskustva u oblasti mentalnog zdravlja i socijalne politike. Rođen 25. maja 1960. godine, Dragoljub je svoju karijeru započeo u Opštoj bolnici Drvar, gde je radio na odjeljenju za psihijatrijske bolesti u periodu od 1988. do 1995. godine. Tokom ovog razdoblja, sticao je dragoceno iskustvo u pružanju neophodne podrške pacijentima sa mentalnim zdravstvenim izazovima.

Nakon toga, svoj profesionalni put usmjerio je ka nevladinom sektoru, pridruživši se organizaciji CARE u periodu od 1996. do 1997. godine. Kroz svoj angažman u ovoj nevladinoj organizaciji, razvio je dodatne vještine i razumjevanje socijalnih i humanitarnih aspekata rada u oblasti mentalnog zdravlja.

Od 1998. godine pa sve do danas, Dragoljub je dio Kliničkog centra Banjaluka, gde obavlja funkciju socijalnog radnika u Klinici za psihijatriju. Njegova posvećenost i stručnost doprinose holističkom pristupu lječenju i rehabilitaciji pacijenata sa mentalnim zdravstvenim izazovima.

Njegovo formalno obrazovanje u oblasti komunalne psihijatrije, edukacije i kursevi iz zavisnosti o alkoholizmu i narkomaniji, kao i diplomiranje na Fakultetu političkih nauka Banjalučkog univerziteta dodatno potvrđuju njegovu stručnost u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite.

Dragoljub je dobio licencu od SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA za specijalne i medicinske intervencije u lečenju i rehabilitaciji zavisnika, a takođe poseduje sertifikat za savremeni pristup u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja.

Njegova posvećenost unapređenju mentalnog zdravlja i socijalne dobrobiti pojedinaca vidljiva je kroz kontinuirani rad i angažman u struci.