Categories
AKTIVNOSTI

SAVJETOVANJE RODITELJA I MLADIH​

SAVJETOVANJE RODITELJA I MLADIH

U.G. „Klub Liječenih alkoholičara grada Banja Luka“ u sklopu svog redovnog rada pokrenuo je uslugu savjetovanja za roditelje i mlade o prevenciji bolesti zavisnosti. 

Kroz savjetovanje bismo radili na povećanju nivoa znanja roditelja i jačanju roditeljskih vještina kada su u pitanju unapređenje odnosa sa djecom, jačanje porodičnih odnosa, rad na uspostavljanju uzajamnog povjerenja što je dobar put ka prevenciji razvoja zloupotrebe supstanci kod mladih kao i savjetovanje djece i roditelja ukoliko je već prisutna zloupotreba. 

Cilj ovog projekta je da pomognemo mladima da lakše izaberu zdrave životne navike, da podignu svijest o raširenosti i opasnostima od alkohola, drugih psihoaktivnih supstanci, kocke i klađenja a i zavisnosti od interneta a svakako i roditeljima da lakše prepoznaju problem i da uz našu pomoć nađu načina da pomognu djeci na putu emocionalnog razvoja.