PORED REDOVNIH AKTIVNOSTI, REALIZOVALI SMO SLEDEĆE PROJEKTE:

Projekat „Obnove Kluba liječenih alkoholičara“ od 01.01.2007.godine do 31.03.2007.godine, s ciljem pokretanja aktivnosti rada kluba. Sredstva su dobijena od Ministarstva za porodicu, omladinu i sport.
18.10.2007.godine Administrativna služba grada Banjaluka finansijski je podržala sprovođenje projekta „Prevencija alkoholizma kod mladih u lokalnoj zajednici“.
28.11.2008. godine Administrativna služba grada Banjaluka finansijski je podržala sprovođenje projekta „ Alkoholizam i porodica“.
U periodu od februara do juna 2012.godine sproveli smo projekat „Osnaživanje resursa u borbi protiv zavisnosti/ovisnosti od alkohola“, koji je sproveden u sklopu Projekta mentalnog zdravlja BiH, a koji je finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju.
Projekat „Senzibilizacija profesionalaca za vaninstitucionalni tretman zavisnika od alkohola“. Isti se sprovodio kroz Projekat mentalnog zdravlja BiH.
Projekat „Stigma šta je to“ realizovan 2013. godine i podržan je od strane Projekta mentalnog zdravlja u BiH .
Projekat „Jačanje mreže korisničkih udruženja u borbi protiv adikcije“ realizovan 2013. godine od strane Projekata mentalnog zdravlja u BiH.
Potpisivanje Međunarodnog memoranduma o razumjevanju i saradnji, realizovan 2014. godine uz podršku od strane Projekata mentalnog zdravlja u BiH.
Projekat „Razvijanje kreativnih radionica u KLA BanjaLuka“, koji je podržan og strane Gradske uprave Banjaluka.
Projekat „Razvijanje kreativnih radionica u KLA BanjaLuka“.
Projekat „Organizacija 2. Simpozijuma o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem“ , realizovan u periodu septembra 2015 godine , sa sredstvima odobrenim od strane Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luka.
Kada imaš dilemu pitaj!
Projekat „Stop nasilju i zavisnosti „realizovan u periodu 2017. / na 2018. godinu ,sa sredstvima odobrenim od strane Gender centra Vlade Republike Srpske i UN WOMEN.
Projekat „Pomozi mi da kažem Ne „ realizovan u periodu 2018. godine sa sredstvima odobrenim od strane Odjeljenje za društvene djelatnosti grada Banja Luka.
Projekat „ Obilježavanje 1. Aprila dan borbe protiv alkoholizma“, u periodu mart 2019. sa sredstvima odobrenih od strane Mozzart i uz tehničku podršku Grada Banja Luka, kada nas je posjetilo srodno udruženje Žarek Upanja iz Ljubljane koji su se predstavili sa predstavom u Domu omladine.