PORED REDOVNIH AKTIVNOSTI, REALIZOVALI SMO SLEDEĆE PROJEKTE:

Projekat „Obnove Kluba liječenih alkoholičara“ od 01.01.2007.godine do 31.03.2007.godine, s ciljem pokretanja aktivnosti rada kluba. Sredstva su dobijena od Ministarstva za porodicu, omladinu i sport.
18.10.2007.godine Administrativna služba grada Banjaluka finansijski je podržala sprovođenje projekta „Prevencija alkoholizma kod mladih u lokalnoj zajednici“.
28.11.2008. godine Administrativna služba grada Banjaluka finansijski je podržala sprovođenje projekta „ Alkoholizam i porodica“.
U periodu od februara do juna 2012.godine sproveli smo projekat „Osnaživanje resursa u borbi protiv zavisnosti/ovisnosti od alkohola“, koji je sproveden u sklopu Projekta mentalnog zdravlja BiH, a koji je finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju.
Projekat „Senzibilizacija profesionalaca za vaninstitucionalni tretman zavisnika od alkohola“. Isti se sprovodio kroz Projekat mentalnog zdravlja BiH.
Projekat „Stigma šta je to“ realizovan 2013. godine i podržan je od strane Projekta mentalnog zdravlja u BiH .
Projekat „Jačanje mreže korisničkih udruženja u borbi protiv adikcije“ realizovan 2013. godine od strane Projekata mentalnog zdravlja u BiH.
Potpisivanje Međunarodnog memoranduma o razumjevanju i saradnji, realizovan 2014. godine uz podršku od strane Projekata mentalnog zdravlja u BiH.
Projekat „Razvijanje kreativnih radionica u KLA BanjaLuka“, koji je podržan og strane Gradske uprave Banjaluka.
Projekat „Razvijanje kreativnih radionica u KLA BanjaLuka“.
Kada imaš dilemu pitaj!

Join the healthy revolution today.

From immunizations to checkups and  preventive care,  exams, our primary care physicians and providers work to keep you and your whole family healthy and strong each and every day.