Radomir Topić

dipl. psiholog, sistemski porodični terapeut

Zovem se Radomir Topić, rođen sam 15.06.1983 u Banja Luci gdje sam odrastao, školovao se i formirao porodicu. Oženjen sam i otac dvoje djece (6 i 2 godine starosti). Osnovnu
školu „Borisav Stanković“ sam završio 1998-e godine a srednju elektrotehničku školu „Nikola Tesla“ sam završio 2002-e godine. Iste godine upisujem Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci, odsjek psijologija na kojem sam diplomirao 2008-e godine.
U toku studija bio sam aktivan u više organizacija (Zdravo da ste, Centar za savjetovanje Roma, Klub liječenih alkoholičara grada Banja Luka, Dnevni centar za stare osobe…) gdje sam
imao priliku da volontiram, učestvujem u brojnim projektima i istraživanjima. Iako sam bio zainteresovan za mnoge oblasti klinička praksa me najviše privlačila. Odmah po završetku studija zaposlio sam se u U.G. „Dnevni centar za stare osobe“ gdje sam bio zaposlen do 2012-e godine. Te godine upisujem edukaciju za sistemskog porodičnog terapeuta (koju završavam 2016-e godine) i mijenjam posao, počinjem raditi u jednoj mobilnoj telefoniji kao psiholog u marketingu, gdje sam još uvijek zaposlen. U slobodno vrijeme se bavim porodičnom terapijom i volontiram u U.G. „Klub liječenih alkoholičara grada Banja Luka“ i u J.U. „Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević“. Učestvovao sam u brojnim stručnim skupovima (uglavnom vezanih za adiktologiju i gerontologiju) i empirijskim istraživanjima.
Imam veoma široko polje interesovanja tako da slobodno vrijeme provodim uz muziku, sport, kuhanje, izradu ručnih radova, kućne ljubimce, uživanje u prirodi… Aktivno koristim
engleski jezik, posjedujem vozačku dozvolu B kategorije i odlično poznajem rad na računaru.