Categories
AKTIVNOSTI

XII ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA SAVREMENIH DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI

XII ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA SAVREMENIH DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI
SA GLAVNOM TEMOM MASOVNI TRAUMATIZAM (PANDEMIJA COVIDOM 19) I BOLESTI ZAVISNOSTI

U Beogradu od 25-27. juna 2021. godine je održana XII specijalistička škola u organizacji Evropskog centra za mir i razvoj (European Center for Peace and Development ).

Ispred UKC-a Republike Srpske Klinike za psihijatriju su učestvovali Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović, dr Jadranko Buzadžija, dr Nataša Lužija, Maja Tomanić dipl.soc.radnik, savjetnik porodične i bračne psihoterapije, Brankica Jovetić dipl. soc. radnik i edukant porodične i bračne psihoterapije.

Ove godine cilj škole je bio da se razmjene iskustva te da se predstave istraživanja rađena u cilju utvrđivanja promjena stanja bolesti zavisnosti, koje su nastale u vrijeme pandemije Covidom 19. Kod nas, kao i kod zemalja u okruženju, dolazi do blagog porasta hemijskih i nehemijskih zavisnosti . Posebno je prisutan porast zavisnosti od kocke i interneta kod tinejdžera, što je manje prepoznatljivo u socijalnoj sredini. Na liječenje se javljaju kada je bolest uznapredovala.

Veliki broj istraživanja je pokazao da konstrukt zavisničke ličnost i nije održiv ali su studije uspijele identifikovati postojanje brojnih karakteristika zavisničke ličnosti poput impulsivnosti, rizičnog ponašanja, traženja uzbuđenja ili nepridržavanja socijalnih normi. U diskusiji je veliko interesovanje izazvala razmjena iskustava vezanih za mogućnosti preventivnih djelovanja . Razmatralo se koji od aktuelnih programa prevencije su dali stvarne rezultate, na koji način su programi implementirani te koje skupine su obuhvatali. Škola je posebno istakla multidisciplinarnost kao neophodnost u adekvatnom zbrinjavanju zavisnika, što se moglo vidjeti u vrlo inspirativnim predavanjima sociologa te filozofski orjentisanih terapeuta. Naglašen je veliki značaj i neophodnost djelovanja Klubova, kao vaninstitucionalnih načina tretmana zavisnika od alkohola i kocke. Ovo su najbolji načini rehabilitacije i održavanja apstinencije, nakon bolničkog liječenja, pošto obezbjeđuju tretman zavisnika ali i članova njegove porodice. Ispred UKC-a Republike Srpske, Prof. dr sc. med. Nera Zivlak Radulović je radom „Koordinisana briga o zavisnicima od alkohola kroz izradu novog Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj predstavila model tretmana u liječenju osoba oboljelih od ove vrste zavisnosti, te pokazala da pratimo trendove i načine liječenja. Koordinisana briga je koncept koji treba biti temeljni princip rada svih službi za zaštitu mentalnog zdravlja, radi svoje sveobuhvatnosti i mogućnosti evaluacije postignuća kao osnove za unapređenje i održavanje kontinuiteta brige.