Categories
AKTIVNOSTI

Trening Treatnet Family

„XVI LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

I ove godine uspješno je realizovana XVI Međunarodna  ljetnja škola o alkoholizmu. Održana je u Velom Lošinju u periodu od 09 do 11. juna 2023. godine, a u organizaciji Hrvatskog saveza Klubova liječenih alkoholičara. Napominjemo da Hrvatski savez Klubova ima značajnu podršku i državnu i lokalnu kao dio tradicionalnog  pristupa i zasigurno najboljeg načina da se zavisnici od alkohola bore sa svojom bolešću, da održe apstinenciju i očuvaju svoju porodicu. Takođe kolege iz Slovenije imaju ovakvu vrstu podrške a naši Klubovi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini su imali ovakvu vrstu podrške u periodu prije 90 tih godina prošlog vijeka. S obzirom da se 90-tih godina raspala mreža Klubova u Bosni i Hercegovini trebalo je dosta vremena da se započne rehabilitacija i ponovno osnivanje Klubova. Naš Klub liječenih alkoholičara grada Banja Luka je uspio da se osnuje tokom 2006. godine i da ostvari zavidne rezultate u području svog djelovanja, da bude prepoznat u regionu i mimo toga što nam je podrška značajano zaostajala.

Ispred UKC-a Republike Srpske, Klinike za psihijatriju i Kluba liječenih alkoholičara grada Banja Luka su ovom značajnom skupu prisustvovali: Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović psihijatar, diplomirani socijalni radnici Maja Tomanić i Dragoljub Marčeta i diplomirani psiholog Radomir Topić. Rad sa ovom populacijom podrazumjeva timski rad tako da naš tim zadovoljava ove standarde.

Veliki značaj ove ljetne škole je što je okupila brojne stručnjake iz ove oblasti i to psihijatre, socijalne radnike, psihologe, socijalne pedagoge, medicinske sestre-tehničare i druge stručnjake koji se bave ovom problematikom. U rad su uključeni i članovi klubova liječenih alkoholičara i članovi njihovih porodica što ovoj školi daje poseban značaj. Posebno želimo da  napomenemo da je zavisnost bolest cijele porodice, te je promjena na nivou pojedinca uglavnom nedovoljna da se održi apstinencija i adekvatno liječenje. Članovi stručnog tima našeg Kluba iz Banja Luke obučeni su za terapijski proces iz djelokruga rada sistemske porodične psihoterapije i primjenjuju ga u svakodnevnom radu.

Tokom rada na ovom skupu razmjenjena su iskustva u radu klubova za prethodni period, i podjeljena su iskustva u radu na preventivnim aktivnostima. Svaki od ovih Klubova osim što radi na održavanju apstinencije članova, njihovoj resocijalizaciji i rehabilitaciji i njih samih ali i njihovih porodica radi i na preventivnim aktivnostima na ovom području posebno kada su u pitanju mladi.

Naš tim na čelu sa prof.dr sc.med. Nerom Zivlak-Radulović se predstavio sa projektom koji radimo već tri godine u vidu  savjetovališta za mlade i roditelje pod nazivom ”Kad imaš dilemu pitaj”. Ovaj projekat nam je vrlo značajan jer je upravo on temelj rada sa mladima, poboljšanja komunikacije između roditelja i mladih i mogućnosti prepoznavanja i sprečavanja razvoja zavisnosti kod mladih od alkohola, droga, kocke i interneta. Rad je predstavila diplomirana socijalna radnica Maja Tomanić nakon čega smo imali brojne upite od strane kolega  o načinu rada sa mladima i roditeljima. Ono što nam je svima cilj je kako da u našim lokalnim zajednicama pomognemo mladima da ne krenu ovim putem istovremeno radeći i sa roditeljima.

Pored izvrsnih predavanja, održane su i radionice sa ciljem jačanja profesionalnih kompetencija te sprečavanja profesionalnog sagorjevanja što je posebno značajno sa aspekta da ovakva vrsta rada profesionalce može uvesti u sindrom sagorjevanja. Nadamo se da će i naše okruženje prepoznati značaj ovakve vrste rada u radu sa zavisnicima od alkohola ali i drugih vrsta zavisnosti.

diplomirani psiholog Radomir Topić, diplomirana socijalna radnica Maja Tomanić, Prof.dr Nera Zivlak-Radulović i diplomirani socijalni radnik Dragoljub Marčeta

 

Categories
AKTIVNOSTI

„XVI LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

„XVI LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

I ove godine uspješno je realizovana XVI Međunarodna  ljetnja škola o alkoholizmu. Održana je u Velom Lošinju u periodu od 09 do 11. juna 2023. godine, a u organizaciji Hrvatskog saveza Klubova liječenih alkoholičara. Napominjemo da Hrvatski savez Klubova ima značajnu podršku i državnu i lokalnu kao dio tradicionalnog  pristupa i zasigurno najboljeg načina da se zavisnici od alkohola bore sa svojom bolešću, da održe apstinenciju i očuvaju svoju porodicu. Takođe kolege iz Slovenije imaju ovakvu vrstu podrške a naši Klubovi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini su imali ovakvu vrstu podrške u periodu prije 90 tih godina prošlog vijeka. S obzirom da se 90-tih godina raspala mreža Klubova u Bosni i Hercegovini trebalo je dosta vremena da se započne rehabilitacija i ponovno osnivanje Klubova. Naš Klub liječenih alkoholičara grada Banja Luka je uspio da se osnuje tokom 2006. godine i da ostvari zavidne rezultate u području svog djelovanja, da bude prepoznat u regionu i mimo toga što nam je podrška značajano zaostajala.

Ispred UKC-a Republike Srpske, Klinike za psihijatriju i Kluba liječenih alkoholičara grada Banja Luka su ovom značajnom skupu prisustvovali: Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović psihijatar, diplomirani socijalni radnici Maja Tomanić i Dragoljub Marčeta i diplomirani psiholog Radomir Topić. Rad sa ovom populacijom podrazumjeva timski rad tako da naš tim zadovoljava ove standarde.

Veliki značaj ove ljetne škole je što je okupila brojne stručnjake iz ove oblasti i to psihijatre, socijalne radnike, psihologe, socijalne pedagoge, medicinske sestre-tehničare i druge stručnjake koji se bave ovom problematikom. U rad su uključeni i članovi klubova liječenih alkoholičara i članovi njihovih porodica što ovoj školi daje poseban značaj. Posebno želimo da  napomenemo da je zavisnost bolest cijele porodice, te je promjena na nivou pojedinca uglavnom nedovoljna da se održi apstinencija i adekvatno liječenje. Članovi stručnog tima našeg Kluba iz Banja Luke obučeni su za terapijski proces iz djelokruga rada sistemske porodične psihoterapije i primjenjuju ga u svakodnevnom radu.

Tokom rada na ovom skupu razmjenjena su iskustva u radu klubova za prethodni period, i podjeljena su iskustva u radu na preventivnim aktivnostima. Svaki od ovih Klubova osim što radi na održavanju apstinencije članova, njihovoj resocijalizaciji i rehabilitaciji i njih samih ali i njihovih porodica radi i na preventivnim aktivnostima na ovom području posebno kada su u pitanju mladi.

Naš tim na čelu sa prof.dr sc.med. Nerom Zivlak-Radulović se predstavio sa projektom koji radimo već tri godine u vidu  savjetovališta za mlade i roditelje pod nazivom ”Kad imaš dilemu pitaj”. Ovaj projekat nam je vrlo značajan jer je upravo on temelj rada sa mladima, poboljšanja komunikacije između roditelja i mladih i mogućnosti prepoznavanja i sprečavanja razvoja zavisnosti kod mladih od alkohola, droga, kocke i interneta. Rad je predstavila diplomirana socijalna radnica Maja Tomanić nakon čega smo imali brojne upite od strane kolega  o načinu rada sa mladima i roditeljima. Ono što nam je svima cilj je kako da u našim lokalnim zajednicama pomognemo mladima da ne krenu ovim putem istovremeno radeći i sa roditeljima.

Pored izvrsnih predavanja, održane su i radionice sa ciljem jačanja profesionalnih kompetencija te sprečavanja profesionalnog sagorjevanja što je posebno značajno sa aspekta da ovakva vrsta rada profesionalce može uvesti u sindrom sagorjevanja. Nadamo se da će i naše okruženje prepoznati značaj ovakve vrste rada u radu sa zavisnicima od alkohola ali i drugih vrsta zavisnosti.

diplomirani psiholog Radomir Topić, diplomirana socijalna radnica Maja Tomanić, Prof.dr Nera Zivlak-Radulović i diplomirani socijalni radnik Dragoljub Marčeta

 

Categories
AKTIVNOSTI

SAVJETOVANJE RODITELJA I MLADIH​

SAVJETOVANJE RODITELJA I MLADIH

U.G. „Klub Liječenih alkoholičara grada Banja Luka“ u sklopu svog redovnog rada pokrenuo je uslugu savjetovanja za roditelje i mlade o prevenciji bolesti zavisnosti. 

Kroz savjetovanje bismo radili na povećanju nivoa znanja roditelja i jačanju roditeljskih vještina kada su u pitanju unapređenje odnosa sa djecom, jačanje porodičnih odnosa, rad na uspostavljanju uzajamnog povjerenja što je dobar put ka prevenciji razvoja zloupotrebe supstanci kod mladih kao i savjetovanje djece i roditelja ukoliko je već prisutna zloupotreba. 

Cilj ovog projekta je da pomognemo mladima da lakše izaberu zdrave životne navike, da podignu svijest o raširenosti i opasnostima od alkohola, drugih psihoaktivnih supstanci, kocke i klađenja a i zavisnosti od interneta a svakako i roditeljima da lakše prepoznaju problem i da uz našu pomoć nađu načina da pomognu djeci na putu emocionalnog razvoja.

Categories
AKTIVNOSTI

XII ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA SAVREMENIH DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI

XII ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA SAVREMENIH DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI
SA GLAVNOM TEMOM MASOVNI TRAUMATIZAM (PANDEMIJA COVIDOM 19) I BOLESTI ZAVISNOSTI

U Beogradu od 25-27. juna 2021. godine je održana XII specijalistička škola u organizacji Evropskog centra za mir i razvoj (European Center for Peace and Development ).

Ispred UKC-a Republike Srpske Klinike za psihijatriju su učestvovali Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović, dr Jadranko Buzadžija, dr Nataša Lužija, Maja Tomanić dipl.soc.radnik, savjetnik porodične i bračne psihoterapije, Brankica Jovetić dipl. soc. radnik i edukant porodične i bračne psihoterapije.

Ove godine cilj škole je bio da se razmjene iskustva te da se predstave istraživanja rađena u cilju utvrđivanja promjena stanja bolesti zavisnosti, koje su nastale u vrijeme pandemije Covidom 19. Kod nas, kao i kod zemalja u okruženju, dolazi do blagog porasta hemijskih i nehemijskih zavisnosti . Posebno je prisutan porast zavisnosti od kocke i interneta kod tinejdžera, što je manje prepoznatljivo u socijalnoj sredini. Na liječenje se javljaju kada je bolest uznapredovala.

Veliki broj istraživanja je pokazao da konstrukt zavisničke ličnost i nije održiv ali su studije uspijele identifikovati postojanje brojnih karakteristika zavisničke ličnosti poput impulsivnosti, rizičnog ponašanja, traženja uzbuđenja ili nepridržavanja socijalnih normi. U diskusiji je veliko interesovanje izazvala razmjena iskustava vezanih za mogućnosti preventivnih djelovanja . Razmatralo se koji od aktuelnih programa prevencije su dali stvarne rezultate, na koji način su programi implementirani te koje skupine su obuhvatali. Škola je posebno istakla multidisciplinarnost kao neophodnost u adekvatnom zbrinjavanju zavisnika, što se moglo vidjeti u vrlo inspirativnim predavanjima sociologa te filozofski orjentisanih terapeuta. Naglašen je veliki značaj i neophodnost djelovanja Klubova, kao vaninstitucionalnih načina tretmana zavisnika od alkohola i kocke. Ovo su najbolji načini rehabilitacije i održavanja apstinencije, nakon bolničkog liječenja, pošto obezbjeđuju tretman zavisnika ali i članova njegove porodice. Ispred UKC-a Republike Srpske, Prof. dr sc. med. Nera Zivlak Radulović je radom „Koordinisana briga o zavisnicima od alkohola kroz izradu novog Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj predstavila model tretmana u liječenju osoba oboljelih od ove vrste zavisnosti, te pokazala da pratimo trendove i načine liječenja. Koordinisana briga je koncept koji treba biti temeljni princip rada svih službi za zaštitu mentalnog zdravlja, radi svoje sveobuhvatnosti i mogućnosti evaluacije postignuća kao osnove za unapređenje i održavanje kontinuiteta brige.

Categories
AKTIVNOSTI

„XIV LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

„XIV LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

 

Ove godine uspješno je realizovana XIV ljetnja škola o alkoholizmu. Održana je u Velom Lošinju u periodu od 11.do 14.  juna 2021.godine, a u organizaciji   Hrvatskog saveza Klubova liječenih alkoholičara  grada  Zagreba, HLZ-društvo za ovisnosti i KLA  Bonaca.

Ispred UKC-a Republike Srpske, Klinike za psihijatriju  i Kluba liječenih alkoholičara grada Banja Luka su prisustvovali: Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović, diplomirani socijalni radnici  Maja Tomanić, Brankica Jovetić  i Dragoljub Marčeta. 

Veliki značaj ove ljetne škole je što je okupila veliki broj stručnjaka i to na multidisciplinarnom i međunarodnom niovu. U rad su uključeni i članovi klubova liječenih alkoholičara i članovi njihovih porodica. Tokom rada razmjenjena su iskustva  u radu klubova za period od početka pandemije Covidom 19, kao i izazovi  u liječenju bolesti zavisnosti kao hronične recidivirajuće bolesti kako u vanrednim, tako i u redovnim okolnostima.

U toku škole je održan veliki broj predavanja među kojima je bilo i predavanje  Prof.dr sc.med. Nere Zivlak-Radulović sa temom  „Prilagođavanje rada  sa zavisnicima od alkohola u lokalnoj zajednici u uslovima pandemije Covid-19“,  koja je svojim radom  predstavila probleme sa kojima su  se članovi  stručnog  tim Kluba liječenih alkoholičara grada Banja Luka (psihijatar, psiholog i socijalni radnici) susretali u svom radu u vrijeme pandemije  te načinu njihovog prevazilaženja .

Pored izvrsnih predavanja, održane su i radionice sa ciljem jačanja profesionalih kompetencija te  sprečavanja profesionalnog sagorjevanja.

Opet je naglašen značaj primjene porodične sistemske terapije kao sastavnog dijela tretmana i to od strane prof. dr  Zdenke Čebašek-Travnik iz Slovenije. Zavisnost  je  bolest cijele porodice, te je promjena na nivou pojedinca uglavnom nedovoljna da se održi apstinencija i adekvatno liječenje. Promjena drugog reda, odnosno promjena ponašanja koje djeluje na uzrok bolesti,  je način adekvatnog liječenja.Članovi stručnog tima našeg Kluba iz Banja Luke a ujedno  i zaposlenici  Klinike za psihijatriju UKC RS obučeni  su  za terapijski proces iz djelokruga rada sistemske porodične psihoterapije i primjenjuju ga u svakodnevnom radu . 

 

Članovi stručnog tima  Prof. dr Nera Zivlak-Radulović, Maja Tomanić i  Brankica  Jovetić, predsjednik WACATA –Svjetskog udruženja Klubova liječenih alkoholičara  Prof. dr Zoran Zoričić  iz Hrvatske i predstavnik udruženja “Žarek Upanja“ iz Slovenije gospodin  Mijo Levačić.

Categories
AKTIVNOSTI

Udruženja iz regiona zajedno u rješavanju problema alkoholizma

BANJALUKA – Predstavnici Kluba liječenih alkohoričara grada Banjaluka potpisali su danas u Banjaluci Memorandum o razumijevanju i saradnji sa predstavnicima srodnih udruženja iz Federacije BiH /FBiH/, Srbije, Hrvatske i Slovenije, kojim su definisane zajedničke aktivnosti na rješavanju problema alkoholizma.

Predsjednik Upravnog odbora Kluba liječenih alkoholičara grada Banjaluke Nera Zivlak-Radulović rekla je novinarima da ovakvi klubovi još nisu dovoljno prepoznati u ovoj sredini.

“Postoji velika stigma kada je u pitanju liječenje alkoholizma, vrlo je mala senzibilizacija i zajednice i profesionalaca”, rekla je Radulovićeva.

Ona je istakla da je liječenje od alkoholizma dugotrajan proces koji može imati uspjeha ako se preduzme sve potrebno u tretmanu, a najbolju ulogu u tome imaju zajednice klubova liječenih alkoholičara.

Radulovićeva je istakla da je danas potpisani memorandum moralno obavezujući dokument koji će podstaći zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje. “To će pomoći senzibilizaciji i destigmatizaciji”, rekla je Radulovićeva.

Ona je istakla da liječenje od alkoholizma u klubu traje od tri do pet godina, te da je uspjeh moguć u velikom procentu ukoliko se ispoštuju sve klauzule liječenja.

Radulovićeva kaže da zavisnici od alkohola nisu spremni da priznaju da imaju problem, jer je društveno prihvatljivo piti, praviti ekscese u pijanom stanju, ali zato zavisnike “bude sramota doći i liječiti se”.

Ona je podsjetila da su na inicijativu banjalučkog kluba osnovani klubovi u Prnjavoru, Prijedoru i Doboju.

Predsjednik Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara Zoran Zoričić kaže da na prostoru Hrvatske djeluje 230 klubova liječenih alkoholičara, od čega 78 u Zagrebu. “Klubovi su zapravo najvrijednije ono što imamo u okviru sistema tretmana zavisnosti od alkohola”, rekao je Zoričić.

Predsjednik Komisije za prevenciju alkoholizma Srbije Petar Nastasić ističe da je potrošnja alkohola ogroman problem u Evropi. Nastasić ističe da potrošnja alkohola kod mladih postaje alarmantna.