Categories
Nekategorisano

Trening Treatnet Family

Trening Treatnet Family

U Sarajevu, u hotelu Marriot, od 05. do 08.09.2023. godine, održan je trening Treatnet Family za profesionalce (25 profesionalaca iz RS-a i FBiH) koji rade sa adolescentima koji imaju poremećaj uzrokovan upotrebom droga i drugih supstanci a kroz porodičnu terapiju.

Ispred UKC RS, Klinike za psihijatriju, pomenutom treningu su prisustvovale prof. dr sc. med. Nera Zivlak-Radulović kao i dipl. socijalna radnica Maja Tomanić koja je bila asistent našim međunarodnim trenerima Raj Boyjoonauth-u (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Kees Mos-u (Holandija).

 

Maja Tomanić je nakon uspješno završene obuke za profesionalce po UNODC-ovom program Treatnet Family, koja je održana online u maju 2021. godine, prepoznata kao profesionalac koja je motivisana za rad sa adolescentima koji imaju poremećaj uzrokovan upotrebom droga i drugih supstanci a kroz porodičnu terapiju, korištenjem metodologije Treatnet Family programa. Nakon pomenutog tretninga, dobila je šansu da ispred entiteta RS i Klinike za psihijatriju Banja Luka, bude dio tima sa gore pomenutim međunarodnim trenerima.

Trening je organizovao United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC u saradnji sa Udruženjem Proslavi oporavak u Bosni i Hercegovini, a sproveli su ga UNDOC certifikovani treneri.

Šta je Treatnet Family trening? Posmatrajući probleme zavisnosti iz sistemske perspektive, koja razmatra pojedinca u kontekstu, trening pruža nove perspektive praktičarima koje mogu primijeniti u pomaganju porodicama da prekinu negativne cikluse u svojim interakcijama i umjesto toga da istraže nove strategije međusobne komunikacije, za koje je utvrđeno da su učinkoviti u smanjenju upotrebe droga i kriminalnog ponašanja kod adolescenata, dok istovremeno poboljšavaju mentalno zdravlje.

Ciljevi Treninga:

  • izgraditi kapacitete odabranih stručnjaka iz zdravstva, socijalnih službi, nevladinih organizacija i ostalih institucija koji rade sa mladima s poremećajem upotrebe droga i drugih supstanci i njihovim porodicama na Treatnet Family paketu obuke;
  • razmijeniti iskustva i razgovarati o svakodnevnim izazovima u pružanju liječenja od zavisnosti i dogovoriti se o pristupu praćenja širenja Treatnet Family kao dijela Treatnet paketa obuke i drugih relevantnih materijala;
  • uspostaviti mehanizme praćenja za mentorstvo i prikupljanje povratnih informacija iz svakodnevne primjene vještina i prakse Treatnet Family

Ciljna grupa: profesionalci koji rade sa mladima s poremećajem upotrebe droga i drugih supstanci i njihovim porodicama.

 

Tema treninga: Upoznati se sa novim elementima porodične terapije za tretman adolescenata sa poremećajem uzrokovanim korištenjem droge i drugih psihoaktivnih supstanci, uključujući adolescente koji su u kontaktu ili u riziku od kontakta sa krivičnopravnim sistemom.

 

Nakon završenog treninga, od ukupno 25 profesionalaca izabrano je 10 profesionalaca, koji će biti dio tima koji će biti obučeni od strane UNODC-a za trenere koji će dalje širit znanja i iskustva kroz primjenu ovog modela Treatnet Family. Prof. dr sc. med. Nera Zivlak-Radulović I dipl. socijalna radnica Maja Tomanić su izabrane da budu dio ovog ekspertskog tima ispred naše ustanove.

U toku treninga, svi učesnici su po regijama u kojim gravitiraju, napravili Akcioni plan, na koji način će biti moguća primjena svih metoda i tehnika, koje su usvojili na pomenutom tretningu. Takođe će se raditi i istraživanje u svim ustanovama, nakon primjene ovog modela rada.

S poštovanjem,

Prof. dr sc. med. Nera Zivlak-Radulović,

dipl. socijalna radnica Maja Tomanić

 

 

Categories
Nekategorisano

„XVI LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

„XVI LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

I ove godine uspješno je realizovana XVI Međunarodna  ljetnja škola o alkoholizmu. Održana je u Velom Lošinju u periodu od 09 do 11. juna 2023. godine, a u organizaciji Hrvatskog saveza Klubova liječenih alkoholičara. Napominjemo da Hrvatski savez Klubova ima značajnu podršku i državnu i lokalnu kao dio tradicionalnog  pristupa i zasigurno najboljeg načina da se zavisnici od alkohola bore sa svojom bolešću, da održe apstinenciju i očuvaju svoju porodicu. Takođe kolege iz Slovenije imaju ovakvu vrstu podrške a naši Klubovi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini su imali ovakvu vrstu podrške u periodu prije 90 tih godina prošlog vijeka. S obzirom da se 90-tih godina raspala mreža Klubova u Bosni i Hercegovini trebalo je dosta vremena da se započne rehabilitacija i ponovno osnivanje Klubova. Naš Klub liječenih alkoholičara grada Banja Luka je uspio da se osnuje tokom 2006. godine i da ostvari zavidne rezultate u području svog djelovanja, da bude prepoznat u regionu i mimo toga što nam je podrška značajano zaostajala.

Ispred UKC-a Republike Srpske, Klinike za psihijatriju i Kluba liječenih alkoholičara grada Banja Luka su ovom značajnom skupu prisustvovali: Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović psihijatar, diplomirani socijalni radnici Maja Tomanić i Dragoljub Marčeta i diplomirani psiholog Radomir Topić. Rad sa ovom populacijom podrazumjeva timski rad tako da naš tim zadovoljava ove standarde.

Veliki značaj ove ljetne škole je što je okupila brojne stručnjake iz ove oblasti i to psihijatre, socijalne radnike, psihologe, socijalne pedagoge, medicinske sestre-tehničare i druge stručnjake koji se bave ovom problematikom. U rad su uključeni i članovi klubova liječenih alkoholičara i članovi njihovih porodica što ovoj školi daje poseban značaj. Posebno želimo da  napomenemo da je zavisnost bolest cijele porodice, te je promjena na nivou pojedinca uglavnom nedovoljna da se održi apstinencija i adekvatno liječenje. Članovi stručnog tima našeg Kluba iz Banja Luke obučeni su za terapijski proces iz djelokruga rada sistemske porodične psihoterapije i primjenjuju ga u svakodnevnom radu.

Tokom rada na ovom skupu razmjenjena su iskustva u radu klubova za prethodni period, i podjeljena su iskustva u radu na preventivnim aktivnostima. Svaki od ovih Klubova osim što radi na održavanju apstinencije članova, njihovoj resocijalizaciji i rehabilitaciji i njih samih ali i njihovih porodica radi i na preventivnim aktivnostima na ovom području posebno kada su u pitanju mladi.

Naš tim na čelu sa prof.dr sc.med. Nerom Zivlak-Radulović se predstavio sa projektom koji radimo već tri godine u vidu  savjetovališta za mlade i roditelje pod nazivom ”Kad imaš dilemu pitaj”. Ovaj projekat nam je vrlo značajan jer je upravo on temelj rada sa mladima, poboljšanja komunikacije između roditelja i mladih i mogućnosti prepoznavanja i sprečavanja razvoja zavisnosti kod mladih od alkohola, droga, kocke i interneta. Rad je predstavila diplomirana socijalna radnica Maja Tomanić nakon čega smo imali brojne upite od strane kolega  o načinu rada sa mladima i roditeljima. Ono što nam je svima cilj je kako da u našim lokalnim zajednicama pomognemo mladima da ne krenu ovim putem istovremeno radeći i sa roditeljima.

Pored izvrsnih predavanja, održane su i radionice sa ciljem jačanja profesionalnih kompetencija te sprečavanja profesionalnog sagorjevanja što je posebno značajno sa aspekta da ovakva vrsta rada profesionalce može uvesti u sindrom sagorjevanja. Nadamo se da će i naše okruženje prepoznati značaj ovakve vrste rada u radu sa zavisnicima od alkohola ali i drugih vrsta zavisnosti.

diplomirani psiholog Radomir Topić, diplomirana socijalna radnica Maja Tomanić, Prof.dr Nera Zivlak-Radulović i diplomirani socijalni radnik Dragoljub Marčeta

Categories
Nekategorisano

SAVJETOVANJE RODITELJA I MLADIH​

SAVJETOVANJE RODITELJA I MLADIH

U.G. „Klub Liječenih alkoholičara grada Banja Luka“ u sklopu svog redovnog rada pokrenuo je uslugu savjetovanja za roditelje i mlade o prevenciji bolesti zavisnosti. 

Kroz savjetovanje bismo radili na povećanju nivoa znanja roditelja i jačanju roditeljskih vještina kada su u pitanju unapređenje odnosa sa djecom, jačanje porodičnih odnosa, rad na uspostavljanju uzajamnog povjerenja što je dobar put ka prevenciji razvoja zloupotrebe supstanci kod mladih kao i savjetovanje djece i roditelja ukoliko je već prisutna zloupotreba. 

Cilj ovog projekta je da pomognemo mladima da lakše izaberu zdrave životne navike, da podignu svijest o raširenosti i opasnostima od alkohola, drugih psihoaktivnih supstanci, kocke i klađenja a i zavisnosti od interneta a svakako i roditeljima da lakše prepoznaju problem i da uz našu pomoć nađu načina da pomognu djeci na putu emocionalnog razvoja.

Categories
Nekategorisano

XII ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA SAVREMENIH DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI

XII ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA SAVREMENIH DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI
SA GLAVNOM TEMOM MASOVNI TRAUMATIZAM (PANDEMIJA COVIDOM 19) I BOLESTI ZAVISNOSTI

U Beogradu od 25-27. juna 2021. godine je održana XII specijalistička škola u organizacji Evropskog centra za mir i razvoj (European Center for Peace and Development ).

Ispred UKC-a Republike Srpske Klinike za psihijatriju su učestvovali Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović, dr Jadranko Buzadžija, dr Nataša Lužija, Maja Tomanić dipl.soc.radnik, savjetnik porodične i bračne psihoterapije, Brankica Jovetić dipl. soc. radnik i edukant porodične i bračne psihoterapije.

Ove godine cilj škole je bio da se razmjene iskustva te da se predstave istraživanja rađena u cilju utvrđivanja promjena stanja bolesti zavisnosti, koje su nastale u vrijeme pandemije Covidom 19. Kod nas, kao i kod zemalja u okruženju, dolazi do blagog porasta hemijskih i nehemijskih zavisnosti . Posebno je prisutan porast zavisnosti od kocke i interneta kod tinejdžera, što je manje prepoznatljivo u socijalnoj sredini. Na liječenje se javljaju kada je bolest uznapredovala.

Veliki broj istraživanja je pokazao da konstrukt zavisničke ličnost i nije održiv ali su studije uspijele identifikovati postojanje brojnih karakteristika zavisničke ličnosti poput impulsivnosti, rizičnog ponašanja, traženja uzbuđenja ili nepridržavanja socijalnih normi. U diskusiji je veliko interesovanje izazvala razmjena iskustava vezanih za mogućnosti preventivnih djelovanja . Razmatralo se koji od aktuelnih programa prevencije su dali stvarne rezultate, na koji način su programi implementirani te koje skupine su obuhvatali. Škola je posebno istakla multidisciplinarnost kao neophodnost u adekvatnom zbrinjavanju zavisnika, što se moglo vidjeti u vrlo inspirativnim predavanjima sociologa te filozofski orjentisanih terapeuta. Naglašen je veliki značaj i neophodnost djelovanja Klubova, kao vaninstitucionalnih načina tretmana zavisnika od alkohola i kocke. Ovo su najbolji načini rehabilitacije i održavanja apstinencije, nakon bolničkog liječenja, pošto obezbjeđuju tretman zavisnika ali i članova njegove porodice. Ispred UKC-a Republike Srpske, Prof. dr sc. med. Nera Zivlak Radulović je radom „Koordinisana briga o zavisnicima od alkohola kroz izradu novog Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj predstavila model tretmana u liječenju osoba oboljelih od ove vrste zavisnosti, te pokazala da pratimo trendove i načine liječenja. Koordinisana briga je koncept koji treba biti temeljni princip rada svih službi za zaštitu mentalnog zdravlja, radi svoje sveobuhvatnosti i mogućnosti evaluacije postignuća kao osnove za unapređenje i održavanje kontinuiteta brige.

Categories
Nekategorisano

„XIV LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

„XIV LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU“ VELI LOŠINJ

 

Ove godine uspješno je realizovana XIV ljetnja škola o alkoholizmu. Održana je u Velom Lošinju u periodu od 11.do 14.  juna 2021.godine, a u organizaciji   Hrvatskog saveza Klubova liječenih alkoholičara  grada  Zagreba, HLZ-društvo za ovisnosti i KLA  Bonaca.

Ispred UKC-a Republike Srpske, Klinike za psihijatriju  i Kluba liječenih alkoholičara grada Banja Luka su prisustvovali: Prof.dr sc.med. Nera Zivlak-Radulović, diplomirani socijalni radnici  Maja Tomanić, Brankica Jovetić  i Dragoljub Marčeta. 

Veliki značaj ove ljetne škole je što je okupila veliki broj stručnjaka i to na multidisciplinarnom i međunarodnom niovu. U rad su uključeni i članovi klubova liječenih alkoholičara i članovi njihovih porodica. Tokom rada razmjenjena su iskustva  u radu klubova za period od početka pandemije Covidom 19, kao i izazovi  u liječenju bolesti zavisnosti kao hronične recidivirajuće bolesti kako u vanrednim, tako i u redovnim okolnostima.

U toku škole je održan veliki broj predavanja među kojima je bilo i predavanje  Prof.dr sc.med. Nere Zivlak-Radulović sa temom  „Prilagođavanje rada  sa zavisnicima od alkohola u lokalnoj zajednici u uslovima pandemije Covid-19“,  koja je svojim radom  predstavila probleme sa kojima su  se članovi  stručnog  tim Kluba liječenih alkoholičara grada Banja Luka (psihijatar, psiholog i socijalni radnici) susretali u svom radu u vrijeme pandemije  te načinu njihovog prevazilaženja .

Pored izvrsnih predavanja, održane su i radionice sa ciljem jačanja profesionalih kompetencija te  sprečavanja profesionalnog sagorjevanja.

Opet je naglašen značaj primjene porodične sistemske terapije kao sastavnog dijela tretmana i to od strane prof. dr  Zdenke Čebašek-Travnik iz Slovenije. Zavisnost  je  bolest cijele porodice, te je promjena na nivou pojedinca uglavnom nedovoljna da se održi apstinencija i adekvatno liječenje. Promjena drugog reda, odnosno promjena ponašanja koje djeluje na uzrok bolesti,  je način adekvatnog liječenja.Članovi stručnog tima našeg Kluba iz Banja Luke a ujedno  i zaposlenici  Klinike za psihijatriju UKC RS obučeni  su  za terapijski proces iz djelokruga rada sistemske porodične psihoterapije i primjenjuju ga u svakodnevnom radu . 

 

Članovi stručnog tima  Prof. dr Nera Zivlak-Radulović, Maja Tomanić i  Brankica  Jovetić, predsjednik WACATA –Svjetskog udruženja Klubova liječenih alkoholičara  Prof. dr Zoran Zoričić  iz Hrvatske i predstavnik udruženja “Žarek Upanja“ iz Slovenije gospodin  Mijo Levačić.